Çevre Politikası

Çevre Politikası

Çelik sektörünün lider şirketlerinden biri olan Boskay Metal Ltd. Şti. olarak, ulusal çevre mevzuatı, ilgili çevre standartları ve bu alandaki en iyi teknolojileri temel alan sürdürülebilir bir çevre yönetimi politikası izlemektedir.

Bu politikanın temel yapı taşlarını aşağıdaki ilkeler oluşturmaktadır.
 

 • Faaliyetlerimizin, ürün ve hizmetlerimizin çevre boyutlarını ve etkilerini dikkate alarak çevresel riskleri belirlemede ve yönetmede yasal ve diğer şartlara uymayı,
   
 • Küresel iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için sera gazı emisyonlarını izlemeyi ve şeffaf bir biçimde raporlamayı,
   
 • Doğal kaynakların verimli kullanılmasını ve atıkların azaltılmasını sağlamayı,
   
 • Çevreyle ilgili ulusal ve uluslararası alanda geliştirilen sürdürülebilirlik programlarını dikkatle izlemeyi ve sürdürülebilirlik katma değerini en üst seviyede oluşturmayı,
   
 • Tüm çalışanlarımıza verilen eğitimler ile sürdürülebilir çevre bilincini oluşturmak ve geliştirmek, aynı şekilde alt yüklenicilerimizde ve tedarikçilerimizde de çevresel ve sosyal sorumluluk olgusunu yaygınlaştırmak,
   
 • Çevreyi gelecek nesillere aktaracak bir emanet olarak görmeyi,
   
 • Atık oluşumunu, arıtma veya bertaraf ihtiyacını azaltacak, üretimde temiz teknolojiler kullanarak, atıkların kaynağında azaltımını ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak,
   
 • Çevreye duyarlı yatırımlar gerçekleştirmede öncü olmak, yeni yatırımların çevresel etkilerini değerlendirerek, çevrenin korunmasını, sağlıklı, güvenli ve çevreye duyarlı işletmelerin kurulmasını sağlamak,
   
 • Üst yönetimin liderliğinde doğal çevremizi korumaya ve kirliliği önlemeye odaklanarak, her düzeyde çalışanın katkısıyla çevre performansını sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,
   
 • Şirket genelinde çevre yönetimi kültürü etrafında sinerji yaratılarak, sürekli iyileştirme prensibi ile çevreyle ilgili iyi uygulamaların paylaşılması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak ilkeleri ile sadece günümüzde değil gelecekte de adından gururla bahsedilen ve hem ülkemiz hem de dünya için güvenilir izi bırakan bir Şirket olmayı hedefliyoruz.