İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

 

 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal ve diğer şartların gereksinimlerini yerine getirerek, sürekli iyileştirme için standartların ötesinde başarılı bir performans sergilemeyi,
   
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarına neden olabilecek tehlikeleri belirlemeyi, önlemeyi, azaltmayı ve ortadan kaldırmayı,
   
 • Eğitim ve diğer faaliyetler ile çalışanların iyi bir iş sağlığı bilincine sahip olmasını ve tüm personel tarafından ortak sorumluluk olarak benimsenmesini,
   
 • Risk ve fırsatları değerlendirerek sürdürülebilir iş sağlığı ve güvenliği bilincini en üst düzeye çekmeyi,
   
 • İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri dikkate alınarak tüm çalışanların uygulama ve gelişimine katkı sağladığı, güçlü bir iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmayı,
   
 • İş sağlığı ve güvenliği hedefleri doğrultusunda, üst yönetimin liderliği ve çalışanların katılımı ile yönetim sistemi performansının sürekliliğini sağlamayı, taahhüt ederiz.