İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Boskay Metal, tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul etmektedir. Üretim faaliyetlerimizin tüm aşamalarını güvenli bir çalışma ortamında gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda sağlıklı iş gücünün oluşturulmasına yönelik sorumluluğumuzu yerine getirmeyi amaçlamaktayız.

Bu konudaki hedeflerimiz:

  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal ve diğer yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü oluşturmayı ve yaşam tarzı haline getirmeyi,
  • İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğuna inanarak; çalışanların sağlık bütünlüğünü bozabilecek tüm riskleri önceden tespit ederek gerekli tedbirleri almayı prensip ediniyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliğinden taviz vermeyiz.